453/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

Částka: 183 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. listopadu 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
453

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        V § 1 nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb., se číslo „360“ nahrazuje číslem „900“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

MENU