447/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1116)

Částka: 180 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 30. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. října 2020 Nabývá účinnosti: 4. listopadu 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 465/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 18. listopadu 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
447

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 2020 č. 1116
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 425/2020 Sb. č. 391/2020 Sb. č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1.
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a)   prodejen potravin,

b)   prodejen pohonných hmot,

c)   prodejen paliv,

d)   prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e)   lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,

f)    prodejen malých domácích zvířat,

g)   prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

h)   prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

i)    prodejen novin a časopisů,

. . .

Zavřít
MENU