436/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Částka: 178 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
436

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. října 2020,
kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 500 Kč.Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU