435/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

Částka: 178 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
435

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. října 2020,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2021 výše

a)   první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 182 Kč,

b)   druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 773 Kč,

c)   třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 545 Kč.Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

MENU