430/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka: 175 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
430

NAŘÍZENÍ  VLÁDY
ze dne 12. října 2020,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky        Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:ČÁST  PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb.


Čl. I

        V písmeni b) přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., bod 3 zní:


3.

 

Název:

Městské opevnění v Kouřimi

Popis:

městské opevnění, Pražská brána, hlavní hradba, parkán, parkánová hradba s baštami, příkop, val, výklenková kaple a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

 

Okres:

Kolín

Obec:

Kouřim

Katastrální území:

Kouřim

Pozemky, parcelní čísla:

stavební parcely: 1, 6, 10 (část), 28 (část), 30 (část), 32 (část), 33 (část), 34 (část), 35 (část), 37 (část), 38 (část), 42 (část), 46 (část), 47 (část), 54 (část), 116 (část), 199, 200, 201, 202, 203, 205 (část), 219 (část), 227/1, 227/2, 227/3, 228, 231 (část), 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3, 276/4, 278, 294, 297, 298/1, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360/1, 360/3, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13, 373, 398 (část), 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554, 556/3 (část), 557, 558, 559 (část), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591, 596, 607, 611, 621, 646, 654 (část), 668/1, 668/2, 675/2, 1079, 1288

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 147/1999 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 50/2010 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 289/2019 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU