423/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Částka: 170 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 23. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
423

VYHLÁŠKA
ze dne 16. října 2020,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání


Čl. I

        V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec  3, který zní:

        „(3)  Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.“.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání


Čl. II

        V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce  5 doplňuje věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU