418/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1049)

Částka: 168 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 16. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 19. října 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 23. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
418

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. října 2020 č. 1049
o přijetí krizového opatření        V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Zavřít
MENU