416/2020 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Částka: 168 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 16. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 16. října 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 157/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
416

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. října 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za účelem pomoci Ministerstvu zdravotnictví a posílení zdravotnických kapacit při zvládání epidemie povolává nejvýše 260 vojáků v činné službě za účelem vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluhy, včetně poskytování zdravotních služeb.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU