409/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

Částka: 166 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 12. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. října 2020 Nabývá účinnosti: 12. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 3. listopadu 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
409

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. října 2020 č. 1023
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu        V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Poskytovatelé zdravotních služeb
Zavřít
MENU