405/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 164 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 8. října 2020 Nabývá účinnosti: 15. října 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2020,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11, § 28 odst. 7, § 81 odst. 12 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou


Čl. I

        Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 232/2018 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU