404/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2020 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. října 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2020,
kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 119 odst. 4, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

        2.  V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 2 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU