399/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 995)

Částka: 162 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 8. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. října 2020 Nabývá účinnosti: 9. října 2020
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. října 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
o přijetí krizového opatření


        V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.

. . .

Zavřít
MENU