397/2020 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Částka: 161 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 2. října 2020 Nabývá účinnosti: 15. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
397

VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2020
o vzdělávání v základních kmenech lékařů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

        Tato vyhláška stanoví požadavky na

a)   členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „základní kmen“),

b)   obsah vzdělávání v základním kmeni,

c)   technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základním kmeni,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Přechodná ustanovení
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - 1. ZÁKLADNÍ KMEN ANESTEZIOLOGICKÝ
Příloha č. 2 - 2. ZÁKLADNÍ KMEN DERMATOVENEROLOGICKÝ
Příloha č. 3 - 3. ZÁKLADNÍ KMEN GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÝ
Příloha č. 4 - 4. ZÁKLADNÍ KMEN HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ
Příloha č. 5 - 5. ZÁKLADNÍ KMEN CHIRURGICKÝ
Příloha č. 6 - 6. ZÁKLADNÍ KMEN INTERNÍ
Příloha č. 7 - 7. ZÁKLADNÍ KMEN KARDIOCHIRURGICKÝ
Příloha č. 8 - 8. ZÁKLADNÍ KMEN MAXILOFACIÁLNĚCHIRURGICKÝ
Příloha č. 9 - 9. ZÁKLADNÍ KMEN NEUROCHIRURGICKÝ
Příloha č. 10 - 10. ZÁKLADNÍ KMEN NEUROLOGICKÝ
Příloha č. 11 - 11. ZÁKLADNÍ KMEN OFTALMOLOGICKÝ
Příloha č. 12 - 12. ZÁKLADNÍ KMEN ORTOPEDICKÝ
Příloha č. 13 - 13. ZÁKLADNÍ KMEN OTORINOLARYNGOLOGICKÝ
Příloha č. 14 - 14. ZÁKLADNÍ KMEN PATOLOGICKÝ
Příloha č. 15 - 15. ZÁKLADNÍ KMEN PEDIATRICKÝ
Příloha č. 16 - 16. ZÁKLADNÍ KMEN PSYCHIATRICKÝ
Příloha č. 17 - 17. ZÁKLADNÍ KMEN RADIOLOGICKÝ
Příloha č. 18 - 18. ZÁKLADNÍ KMEN UROLOGICKÝ
Příloha č. 19 - 19. ZÁKLADNÍ KMEN VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
Zavřít
MENU