393/2020 Sb.Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Částka: 159 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. října 2020 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 22. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
393

VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2020
o digitální technické mapě kraje        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,

b)   charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,

c)   zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,

d)   údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,

e)   výměnný formát digitální technické mapy (dále jen „výměnný formát“),

f)    formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,

g)   obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a

h)   obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.


§ 2

Obsah digitální technické mapy

        (1)  O objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obsah digitální technické mapy
§ 3 - Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení
§ 4 - Zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy
§ 5 - Předávání údajů o změnách obsahu digitální technické mapy
§ 6 - Výměnný formát
§ 7 - Poskytování údajů z digitální technické mapy
§ 8 - Obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury
§ 9 - Obsah seznamu editorů
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Údaje vedené o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy
Příloha č. 2 - Charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce
Příloha č. 3 - Struktura předávaných údajů o změnách obsahu digitální technické mapy
Příloha č. 4 - Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy
Zavřít
MENU