388/2020 Sb.Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Částka: 156 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. října 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2020
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce        Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2019 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen „příspěvek“).


§ 2

Maximální částka příspěvku

        Maximální částka příspěvku činí 13 600 Kč.


§ 3
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Maximální částka příspěvku
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU