387/2020 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

Částka: 156 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2020
o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) a podmínky pro jejich udělování.


§ 2

Udělení ocenění

        (1)  Ministerstvo může udělovat tato ocenění:

a)   ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva,

b)   ocenění fyzické osobě za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Udělení ocenění
§ 3 - Formy ocenění
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU