386/2020 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Částka: 155 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. září 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2020 Nabývá účinnosti: 26. září 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
386

ZÁKON
ze dne 15. září 2020,
kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

     Zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a souvisejících právních předpisů


Čl. I

        Zrušují se:

  1.
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
  2.
Zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
  3.
Zákon č. 264/2019 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
  4.
Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
  5.
Vyhláška č. 127/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
  6.
Vyhláška č. 279/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

        1.  Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a souvisejících právních předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU