383/2020 Sb.Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

Částka: 154 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
383

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021        Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Prostředky státního rozpočtu

        Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 činí 27 000 000 000 Kč.


§ 2
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU