381/2020 Sb.Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

Částka: 154 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
381

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021        Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:


§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2019 a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu

        (1)  Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč.

        (2)  Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 1,0194.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
§ 2 - Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
§ 3 - Výše základní výměry důchodu
§ 4 - Zvýšení důchodů v roce 2021
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU