376/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Částka: 152 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
376

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 15. září 2020
o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 7. září 2020 vydalo výměr MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 14/2020 dne 8. září 2020 a nabývá účinnosti 1. ledna 2021.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU