372/2020 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. září 2020 Nabývá účinnosti: 30. září 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 314/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 30. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
372

VYHLÁŠKA
ze dne 10. září 2020
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

        Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2021 činí 0 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.

§ 2

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 246/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020, se zrušuje.


§ 3
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2020 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1.  ledna 2021.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Roční příspěvek cestovní kanceláře
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU