368/2020 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka: 149 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 10. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 10. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
368

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 31. srpna 2020
o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

MENU