367/2020 Sb.Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka: 149 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. září 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. září 2020 Nabývá účinnosti: 25. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. září 2020
o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2        Vláda nařizuje podle § 12e zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 299/2020 Sb.:


§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje mimořádné prodloužení lhůt při automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.


§ 2
Prodloužení lhůty pro podání oznámení

        (1)  Lhůta pro podání oznámení podle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Prodloužení lhůty pro podání oznámení
§ 3 - Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU