365/2020 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
365

VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2020
o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 7 odst. 6 písm. v) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 334/2020 Sb.:


§ 1

Seznam katastrálních území
(K § 7 odst. 6 zákona)

        Seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor je stanoven v příloze k této vyhlášce.


§ 2
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Seznam katastrálních území (K § 7 odst. 6 zákona)
§ 2 - Účinnost
Příloha - Seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
Zavřít
MENU