363/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 147 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 27. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. října 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
363

VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

        Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb., vyhlášky č. 18/2015 Sb. a vyhlášky č. 280/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 odst. 1 se slova „v cele“ nahrazují slovy „cela vybavena sociálním zařízením, které zahrnuje záchod a“.

        2.  V § 15 odstavec  1 zní:

        „(1)  V cele nebo ložnici určené pro ubytování více obviněných musí na jednoho z obviněných připadat ubytovací plocha nejméně 6 m2 a na každého dalšího nejméně 4 m2. Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jednoho obviněného nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU