358/2020 Sb.Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. srpna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. září 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 313/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2020
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů        Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb.:


§ 1

        Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, se stanoví ve větě první přílohy k této vyhlášce.


. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha - Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zavřít
MENU