348/2020 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře

Částka: 139 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 20. srpna 2020 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 28. července 2020 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348


NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky


        Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 24/20 dne 28. července 2020 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), Vojtěcha Šimíčka a Milady Tomkové o návrhu Ing. Milana Štábla, MBA, ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje, na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007, č. 1/2007, o stavební uzávěře, za účasti obce Provodov, sídlem Provodov 28, zastoupené Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, jako účastníka řízení,

takto:

        Nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007, č. 1/2007, o stavební uzávěře, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

. . .

Zavřít
MENU