329/2020 Sb.Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
329

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2020
o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:


§ 1

        Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy je stanoven v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.


Ministr:

Hamáček v. r.Příloha k vyhlášce č. 329/2020 Sb.

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy
Příloha PDF (6609 kB)


MENU