323/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 129 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. července 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. července 2020 Nabývá účinnosti: 16. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

ZÁKON
ze dne 8. července 2020,
kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se číslo „1 428 218 723 753“ nahrazuje číslem „1 364 818 723 753“, číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“, číslo „300 000 000 000“ se nahrazuje číslem „500 000 000 000“ a číslo „281 126 169 129“ se nahrazuje číslem „481 126 169 129“.

        2.  V příloze č. 1 se číslo „1 428 218 723 753“ nahrazuje číslem „1 364 818 723 753“, číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“, číslo „-300 000 000 000“ se nahrazuje číslem „-500 000 000 000“ a číslo „281 126 169 129“ se nahrazuje číslem „481 126 169 129“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU