308/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Částka: 122 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. července 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou        Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/2020 Sb.:


Čl. I

        V § 2 nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, odstavec  4 zní:

        „(4)  Záruky nemohou být poskytovány v následujících oblastech převažující ekonomické činnosti:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU