305/2020 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
305

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2020
o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, (dále jen „kompenzační zákon“):


§ 1

        (1)  Tato vyhláška za účelem stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 stanoví:

a)   kompenzační hodnoty bodu (dále jen „hodnota bodu“),

b)   kompenzační výši úhrad za hrazené služby (dále jen „výše úhrad“) poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“),

c)   kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 20 (dále jen „regulační omezení“) a

d)   výši záloh na kompenzaci.

        (2)  Poskytovatelem podle této vyhlášky je

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Příloha č. 1 - Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 5
Příloha č. 2 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6
Příloha č. 3 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7
Příloha č. 4 - Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 8
Příloha č. 5 - Hodnota bodu, výše úhrad podle § 10
Příloha č. 6 - Hodnota bodu, výše úhrad podle § 11
Příloha č. 7 - Hodnota bodu, výše úhrad podle § 12
Příloha č. 8 - Hodnota bodu, výše úhrad podle § 13
Příloha č. 9 - Hodnoty navýšení úhrad podle typu ošetřovacího dne
Příloha č. 10 - Paušální úhrada - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin
Příloha č. 11 - Výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 9
Příloha č. 12 - Léčivé přípravky vyjmuté z paušální úhrady, z platby vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulatní složky úhrady
Příloha č. 13 - Úhrada vyčleněná z paušální úhrady - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z paušální úhrady
Příloha č. 14 - Koeficienty poměru počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven
Příloha č. 15 - Případový paušál dle CZ-DRG - Skupiny CZ-DRG podle Klasifikace CZ-DRG s úhradovými tarify těchto skupin
Zavřít
MENU