299/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
299

ZÁKON
ze dne 16. června 2020,
kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí


Čl. I

        Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 17a se vkládá nadpis, který zní: „Osvobození v případě mimořádné události“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani silniční
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU