292/2020 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020

Částka: 111 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. června 2020 Autor předpisu: Státní volební komise
Přijato: 22. června 2020 Nabývá účinnosti: 24. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
292

SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 22. června 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020        Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020.

        Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 8/2020 Sb., č. 92/2020 Sb. a č. 93/2020 Sb. se dne 20. června 2020 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

        Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:3
b)celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:595
c)celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:304
d)celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:19
v tom podle volebních stran:
80Nezávislý kandidát0
90Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem19
e)seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:

Hamáček v. r.
MENU