291/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2020)

Částka: 111 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. června 2020 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
291

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. června 2020
o vydání cenového rozhodnutí        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

        Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 4/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. června 2020, v částce 4. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2021.Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

MENU