281/2020 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 18. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
281

VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2020
o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Mladá (dále jen „národní přírodní památka“).

        (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci  3, určený k ochraně

a)   travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení národní přírodní památky
§ 2 - Bližší ochranné podmínky
§ 3 - Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 2 - (není v digitální podobě - bude doplněno)
Příloha č. 3  
Zavřít
MENU