279/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 17. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 69 písm. a) až c) a § 69c odst. 2 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb., vyhlášky č. 364/2015 Sb. a vyhlášky č. 137/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. b) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

    „4.
korespondenční adresa, pokud není totožná s adresou podle bodu 3, a pokud je pacientem sdělena,“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU