272/2020 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

Částka: 102 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. června 2020 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 4. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. června 2020
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a v návaznosti na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1755, ze dne 8. srpna 2019, oznamuje s účinností od 1. ledna 2021 aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., ze dne 18. prosince 2003, a aktualizované sdělením Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 201/2007 Sb., sdělením Českého statistického úřadu č. 241/2011 Sb. a sdělením Českého statistického úřadu č. 363/2012 Sb.

. . .

Zavřít
MENU