264/2020 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 29. května 2020 Nabývá účinnosti: 1. září 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
264

VYHLÁŠKA
ze dne 29. května 2020
o energetické náročnosti budov        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 7 a § 7a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,

b)   metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,

c)   vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,

d)   vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,

e)   vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a

f)    umístění průkazu v budově.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   referenční budovou výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
§ 4 - Výpočet dodané energie
§ 5 - Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
§ 6 - Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
§ 7 - Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
§ 8 - Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
§ 9 - Vzor a obsah průkazu
§ 10 - Podmínky pro umístění průkazu v budově
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro nové a měněné stavebních prvky obálky budovy a konstrukcí a referenční hodnoty pro nové a měněné technické systémy budovy
Příloha č. 2 - Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
Příloha č. 3 - Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie hodnocené budovy
Příloha č. 4 - Vzor průkazu energetické náročnosti budovy
Příloha č. 5 - Metodiky hodnocení energetické náročnosti budovy
Zavřít
MENU