263/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 2020 Nabývá účinnosti: 3. června 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
263

ZÁKON
ze dne 26. května 2020,
kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „30. září 2020“.

        2.  V § 1 odst. 2 se slova „v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2020“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

        Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU