256/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. května 2020 Nabývá účinnosti: 1. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

VYHLÁŠKA
ze dne 25. května 2020,
kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.“.

        2.  V příloze č. 2 tabulky č. 2.1 a 2.2 znějí:


„Tabulka č. 2.1

Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druh

 

Protokol

Avena nuda L.

Oves nahý

TP/20/2 ze dne 1.10.2015

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP/20/2 ze dne 1.10.2015

Brassica napus L. (partim)

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU