250/2020 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Částka: 091 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. května 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 7. května 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
250

VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2020
o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d):


§ 1

        Tato vyhláška upravuje způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie (dále jen „rezerva na vyřazování“).


§ 2

Tvorba rezervy na vyřazování

        (1)  Rezerva na vyřazování je vytvářena ve zdaňovacím období podle § 3 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v případě

a)   jaderného zařízení bez jaderného reaktoru ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. e) atomového zákona do ukončení provozu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Tvorba rezervy na vyřazování
§ 3  
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU