247/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2020 Nabývá účinnosti: 19. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
247

ZÁKON
ze dne 13. května 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce“) v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.


§ 2

Působnost

        Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.


§ 3

Ochranná doba

        (1)  Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen „pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch před nabytím účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Ochranná doba
§ 4 - Poukaz na kulturní akci
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU