245/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Částka: 090 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. května 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. května 2020 Nabývá účinnosti: 13. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
245

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 7. května 2020
o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 20. dubna 2020 vydalo výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 6/2020 dne 22. dubna 2020 a nabyl účinnosti 22. dubna 2020.Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

MENU