244/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

Částka: 090 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. května 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb.,
o údajích centrálního registru administrativních budov        Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 a 2 se slovo „neveřejný“ zrušuje.

        2.  V § 7 se slovo „neveřejném“ zrušuje.

        3.  V příloze č. 1 se v textu odkazu č. 3 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

        4.  V příloze č. 2 se v textu odkazu č. 4 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

        5.  V příloze č. 2 části „Vysvětlení zkratek“ se slova „Registr územní identifikace, adres“ nahrazují slovy „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“.

        6.  Příloha č. 3 zní:


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.


Aplikace Objekt

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní 1)

Objekt

 

 

Evidenční číslo objektu SI

Ne

Ne

číslo

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Pořizovací cena objektu

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU