238/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
238

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele


Čl. I

        Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 179/2019 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU