224/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 493)

Částka: 081 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 1. května 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 11. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. dubna 2020 č. 493
o přijetí krizového opatření


        V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

I.  zakazuje

a)   přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:

   - provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

   - prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

   - venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,

b)   prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

c)   provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

. . .

Zavřít
MENU