212/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
212

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky
k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        V § 1 nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, se za slovo „služeb“ vkládají slova „a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU