204/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 462)

Částka: 072 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 235/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 11. května 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
204

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. dubna 2020 č. 462
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 239, vyhlášeného pod č. 97/2020 Sb., se s účinností od 27. dubna 2020 nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pokud tyto sociální služby poskytují ve formě terénní podle § 33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v bezkontaktní podobě.

. . .

Zavřít
MENU