202/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Částka: 072 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 265/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 5. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. dubna 2020,
kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů


        Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto nařízení rozumí

a)   krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu,

b)   mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1, § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2,

c)   mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU