195/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 453)

Částka: 070 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 23. dubna 2020 Autor předpisu:
Přijato: 23. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 224/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 11. května 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. dubna 2020 č. 453
o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I.   zakazuje

a)   maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

   -  prodeje potravin,

   -  prodeje pohonných hmot,

   -  prodeje paliv,

   -  prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

   -  lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

   -  prodeje malých domácích zvířat,

   -  prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

   -  prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

   -  prodeje novin a časopisů,

   -  prodeje tabákových výrobků,

   -  služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

. . .

Zavřít
MENU